fbpx

Hiển thị tất cả 8 kết quả

  Nẹp tách khe vật liệu, nẹp chặn vữa

  Các loại nẹp tách khe vật liệu

  Nẹp tách khe vật liệu, nẹp chặn vữa

  Các loại nẹp chặn vữa

  Nẹp tách khe vật liệu, nẹp chặn vữa

  Nẹp tách khe vật liệu F10

  Nẹp tách khe vật liệu, nẹp chặn vữa

  Nẹp tách khe vật liệu DF-15

  Nẹp tách khe vật liệu, nẹp chặn vữa

  Nẹp tách khe vật liệu DF-12

  Nẹp tách khe vật liệu, nẹp chặn vữa

  Nẹp nhựa chặn vữa, tách khe vật liệu

  Nẹp tách khe vật liệu, nẹp chặn vữa

  Nẹp tách khe vật liệu

  Nẹp tách khe vật liệu, nẹp chặn vữa

  Nẹp chặn vữa

  Nẹp tách khe vật liệu được sử dụng ở các vị trí tiếp giáp giữa 2 loại vật liệu với nhau.
  hoặc cũng có thể dùng ở vị trí kết thúc của lớp vữa trát.

  Nẹp tách khe vật liệu, nẹp chặn vữa

  [listmenu menu="seo"]
  Liên hệ qua Zalo